Welkom op de website van N.G.P.M.B. Jemaat Assen

De informatie die u op dit internetadres vindt heeft tot doel om gasten wegwijs te maken in het reilen en zeilen van de Moluks Protestantse Kerk in Assen, als lid van de kerkgenootschap NGPMB, waarbij het hoofdkantoor van het Synodaal Bestuur (BPS) in Moordrecht zetelt.

Met dit adres willen we ook de communicatie tussen de kerkenraad en haar gemeenteleden stimuleren, maar wat nog belangrijker is: de onderlinge verbondenheid van leden van één kerk levende houden.

Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda (NGPMB = Moluks-Protestantse Kerk in Nederland), beschouwt zichzelf als noodgemeente van de Moederkerk op Ambon, de Gereja Protestan Maluku (GPM=Moluks-Protestantse Kerk).


De kern van de kerk.

Voor een gemeente die zo leeft en functioneert dat ze zowel in eigen kring als voor haar omgeving een bron is van geloof, hoop en vooral van liefde. Om hierdoor de naam van God hoog te houden.

Als lid van de kerkenraad is het de bedoeling dat je gaat over de opbouw van je gemeente of kerk. Maar wat wordt er nou bedoeld met gemeente of kerk? Ds. Marius Noorloos heeft hierover in zijn boek ‘Leven uit de Bron’ het volgende gezegd:

De gemeente definieer ik als een gemeenschap die wordt gekenmerkt door:

  1. betrokkenheid bij of hart voor de Heer;
  2. betrokkenheid bij of hart voor elkaar als Zijn volgelingen;
  3. betrokkenheid bij of hart voor Zijn werk in en voor de wereld.
Met andere woorden, het gaat in de gemeente of kerk om de Heer te leren vinden, volgen en vertegenwoordigen. Deze drie dingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer één van drieën wordt verwaarloosd, heeft dat eveneens nadelig invloed op de andere twee onderdelen.
 
Wanneer het hart voor de Heer stagneert, bijvoorbeeld door wantrouwen, belemmert dat ook de onderlinge geloofsgemeenschap en de uitvoering van de kerkelijke opdracht in de wereld.

 

Wanneer het hart voor elkaar als Zijn leerlingen stagneert, bijvoorbeeld door onderlinge conflicten, wordt ook de relatie met de Heer belemmerd, evenals de uitvoering van Zijn werk in en voor de wereld.

Wanneer het hart voor Zijn werk in en voor de wereld wordt verwaarloosd, bijvoorbeeld omdat er teveel aandacht uitgaat naar eigen ‘ziel en zaligheid’, belemmert dit egoïsme de relatie met de Heer, terwijl ook het hart voor elkaar als Zijn leerlingen niet goed kan functioneren.

De bedoeling van deze kern is niet de Bijbelse boodschap over de kerk te vervangen, maar om die te concentreren.

De kerk is per definitie missionair, want zij is het resultaat van Gods missie in deze wereld. Missionair gemeentezijn is niet in de eerste plaats een program van actie, een kwestie van projecten, maar heeft voor alles met het leven en zijn van de gemeente te maken.

Het doelgericht werken aan de gemeente, is het zoeken naar samenhang in wat ze doet en is, opdat de gemeente als een leesbare brief van Christus herkend wordt.